Gençler için GT Çalışmaları

1. BİR MÜJDE GRUBUNU BAŞLATMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?
2. İSA FELÇLİ BİR ADAMLA KARŞILAŞIYOR Markos 2:1-12
3. İSA BİR VERGİ DAİRESİNİN MÜDÜRÜYLE KARŞILAŞIYOR Luka 19:1-10
4. İSA BİR FAHİŞEYLE KARŞILAŞIYOR Luka 7:36-50
5. İSA VARLIKLI BİR SİYASETÇİYLE KARŞILAŞIYOR Markos 10:17-27
6. İSA'NIN ÖĞRETİLERİ: KAYIP OĞUL Luka 15:11-24
7. İSA'NIN ÖĞRETİLERİ: DİĞER KAYIP OĞUL Luka 15:25-32
8. İSA'NIN ÖĞRETİLERİ: KOMŞUM KİMDİR? Luka 10:25-37
9. İSA İKİ HAYDUTLA KARŞILAŞIYOR Luka 23:32-43
10. İSA ŞÜPHECİ BİR ÖĞRENCİSİYLE KARŞILAŞIYOR Yuhanna 20:19-29

Print all lessons

? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com


BİR MÜJDE GRUBUNU BAŞLATMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ? • Bir yer. İnsanların evlerinde veya bir kilisede toplanabilirsiniz.
 • İki önder. Soruları soran bir baş önder ve ona yardım eden bir yardımcı önder. Bu iki önderin de daha önce Müjdeleme Amaçlı Kutsal Kitap çalışması eğitiminden geçmiş olmaları gerekir.
 • Kutsal Kitaplar. Herkesin elinde o günkü Kutsal Kitap bölümünün bir metni olmalıdır. Bu çalışmalar için en basit tercümeler tercih edilmelidir.
 • Sorular. Soruları bir kitaptan veya www.gladtidings-bs.com adresinden bulabilirsiniz.
 • Katılımcılar. Grubun ideal büyüklüğü 4 ile 8 kişi arasında olmalıdır. Hem Hristiyanlar ve hem de Hristiyan olmayanlar katılabilirler. Bir Kutsal Kitap metnini 4-8 kişilik bir grupla tartışmaya açmak daha büyük bir gruba göre daha kolaydır. Bazen toplantılarınıza 12 kişiden fazlası gelirse grubu ikiye ayırın ve bir yarısını siz yönetirken diğer yarısını yardımcı önderiniz yönetsin. Eğer bu kadar kişi devamlı geliyorsa, iki ayrı yerde toplanın.
 • Çay vs. Çay servisi abartısız olmalıdır. Yemek, sadece Bayram zamanlarinda ya da bazı özel durumlarda düşünülmelidir.
  BİR KUTSAL KİTAP ÇALIŞMASINA NASIL HAZIRLANMALISINIZ?
 • Önder ve yardımcı önder birlikte (mümkünse pederle de birlikte) soruların üzerinden geçmelidirler ve soruların anlamlarını kavradıklarından emin olmalıdırlar.
 • İki önder beraberce katılımcılar için dua ederler.
  ÇALIŞMA ESNASINDA BİR ÖNDER NE YAPAR?
 • TANITIM. Katılımcılar birbirlerini tanımıyorlarsa, tanışmayla başlayın.
 • DUA. İsa Mesih'in Kutsal Kitap sözüyle katılımcılara konuşması için dua edin.
 • KURALLAR: Önder Müjdeleme Amaçlı Kutsal Kitap Çalışmasının üç kuralını açıklamalıdır: 1) Çalışma boyunca önder kendi sorularını cevaplamayacaktır. 2) Önder hiçbir cevabı yanlış olarak nitelendirmeyecektir. 3) Birisi başka şeyler hakkında konuşmaya başladığında, önder konuşmayı metne geri döndürecektir.
 • METNİ OKUMAK. Katılımcılar metni iki defa okurlar. Önce sesli, sonra sessiz.
 • GİRİŞ BİLGİLERİ. Önder sorulara geçmeden önce giriş bölümünü (metne ait bilgi) okur ve anlaşıldığından emin olur.
 • SORULARI SORMAK. Önder her defasında bir soru sorar ve bu soruya birden çok cevap bekler. Soru -işaretiyle veya bir sayıyla işaretlenir. Parantez içindeki bir soru, sadece ondan önceki soruya kimse cevap vermediğinde okunmalıdır.
 • SORULARI CEVAPLAMAK. Cevaplama gönüllüdür. Cevap vermesi için kimseyi zorlamayın. Cevabı düşünmeleri için onlara zaman verin.
 • İNSANLARA BAKIN. Grubu yönetirken sadece sorulara odaklanmayın. Grubun içinde neler olduğunu görün.
 • NOT ALMAK YOK. Müjdeleme Amaçlı Kutsal Kitap Çalışması süresince kimsenin not almasına izin vermeyin. Katılımcılar yazmayla uğraşırlarsa konuşmazlar. Notlarını çalışmanın sonunda yazsınlar.
 • SÜREYE DİKKAT EDİN. Bir ders süresinin bir ya da bir buçuk saati aşmamasına dikkat edin. Çalışma süresi sarkarsa, katılımcılar yorulur ve gelmemeye başlayabilirler. Grup konuşkansa ve tartışmalar çok uzuyorsa, önder birkaç soruyu atlayabilir. Yine de son soruyu atlamayın çünkü onlar en önemli sorulardır.
 • MÜJDEYLE BİTİRİN. Soruların sonunda daima katılımcıları çarmıhın dibine yönlendiren bir müjde cümlesi veya sorusu vardır. Önder bunu iki defa okumalı ve katılımcıların müjdeyi anladıklarından emin olmalıdır.
 • SON TUR. Sorular bittiği zaman önder şöyle der: Şimdi, lütfen bu Kutsal Kitap çalışmasından ne öğrendiğinizi bana söyleyin. Her katılımcıdan bir şey söylemesi beklenir. Önce düşünmek için onlara bir dakika verin. Sonra sırayla tek tek sorun.
 • ÖNDERİN SON YORUMU. Artık önderin o günkü metinden neler keşfettiğini söyleme vakti gelmiştir. Eğer isterse birkaç dakikalık bir paylaşım yapabilir.
 • DUA. Son olarak önder Allah'a kelamı için şükreder ve eğer varsa katılımcıların toplantı sırasında bahsettikleri sorunları için dua eder.
 • GÜVEN. Allah'ın Sözü insanın yüreğinde çalışır. Peygamber Yeşaya'nın kitabında yazılmış olduğu gibi: Ağzımdan çıkan söz ...boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. (Yşa 55:11)


  GENÇLER İÇİN MÜJDE ÇALIŞMASI

  İÇİNDEKİLER
  1. İsa felçli adamla karşılaşıyor Markos 2:1-12
  2. İsa bir vergi dairesinin müdürüyle karşılaşıyor Luka 19:1-10
  3. İsa bir fahişeyle karşılaşıyor Luka 7:36-50
  4. İsa varlıklı bir siyasetçiyle karşılaşıyor Markos10:17-27
  5. İsa'nın öğretileri: Kayıp oğul Luka 15:11-24
  6. İsa'nın öğretileri: Başka bir kayıp oğul Luka 15:25-32
  7. İsa'nın öğretileri: Komşum kimdir? Luka 10:25-37
  8. İsa iki haydutla karşılaşıyor Luka 23: 32-43
  9. İsa şüpheci bir öğrencisiyle karşılaşıyor Yuhanna 20:19-29

  ***  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  1. İSA FELÇLİ BİR ADAMLA KARŞILAŞIYOR Markos 2:1-12  GİRİŞ: İsa'nın zamanında evlerin kireçtaşı ve kerpiçten oluşan düz damları vardı. Evin dışında damın üzerine doğru çıkan basamaklar bulunurdu. Orta yaşlı veya yaşlı birinin beyin kanaması geçirmesi genelde felçle sonuçlanır. Felçli bir insan ne konuşabilir ne de hareket edebilir. İnsanoğlu, İsa'nın kendisi için kullandığı isimdir.

  1. Sizce yatağında konuşamadan ve kıpırdayamadan yatan biri mutlu olabilir mi?
 • Bu adamın her gün nasıl bir bakıma ihtiyacı vardır?
 • Bu adamın bakımını üstlenen kişinin günlük yaşamını hayal edin.

  2. O zamanlarda tüm Yahudiler Allah'a inanırlardı. Bu adam felç olduktan sonra Allah ve iman hakkında ne düşünmüş olabilirdi?

  3. Beşinci ayette bu adamın vicdanında günahlar olduğunu görüyoruz. Konuşamayan ve hareket edemeyen biri ne tür günahlar işleyebilir?
 • Fikriniz nedir: Acı ve hastalık bizi insan olarak daha iyiye mi yoksa kötüye doğru mu değiştirir?

  4. Felçli bir adamı battaniyeye sararak şehirde bir yerden başka bir yere taşıyarak götürmenin zorluğu nedir?
 • Neden evdeki diğer adamlar dışarı çıkıp bu zavallı adamın içeri taşınmasına ve İsa'ya götürülmesine fırsat vermediler (4)?
 • Adamı getiren dört arkadaşı kapıdan içeri girmenin imkansız olduğunu görünce neden geri dönmediler?

  5. Bu dört adamın felçliyle ilişkisi neydi? Farklı olasılıkları düşünün (3).
 • Felçli adamı dama taşırken hangi koruyucu önlemler alınmalıydı? (Evle ilgili giriş kısmına bakın).
 • Damı kırıp açmak için ne tür aletlere ihtiyaç vardı? Bu dört adam bunları nereden buldu?
 • Dam kırılırken çıkan sese aşağıdaki odadan nasıl bir tepki verilebilirdi?

  6. Dört adam, şifa bulması için arkadaşlarını İsa'ya getirmişlerdi. İsa neden önce adamın günahlarını bağışladı (5)?
 • İsa neden şu sırayla çalıştı: Önce günahların bağışlanması ve sonra hastalığın iyileştirilmesi?
 • Geçmişte yapmış olduğu hataların bağışlanması felçli adam için ne anlama geliyordu?

  7. İsa'ya gidip O'ndan en büyük sorununuzu çözmesini istediğinizi hayal edin. Şöyle cevap verseydi ne olurdu: 'Oğlum\kızım, günahların bağışlandı.' Üzülür müydünüz yoksa sevinir miydiniz?
 • Seçme şansınız olsaydı, hangisini tercih ederdiniz: İyi bir vicdan ya da en büyük sorununuzun çözümü?
 • Sonunda cennete gideceğini kavradığında, felçli adamın hastalığına karşı olan tutumu nasıl değişti?

  8. Beşinci ayette İsa felçli adamın değil, arkadaşlarının imanı hakkında konuşuyor. Belli ki, İsa'yla karşılaşmadan önce felçlinin her hangi bir iman hayatı yok. Adamın İsa'ya inanmaya başladığını düşündüğünüz ayeti söyleyin?
 • Din bilginleri, İsa'nın insanların günahlarını bağışlayabileceğine neden inanmıyorlardı (6-7)?

  9. Dokuzuncu ayette İsa'nın ortaya attığı soruları cevaplayın.
 • Bu adamı iyileştirmenin İsa için bedeli neydi? Günahlarını bağışlamasının İsa için bedeli neydi?
  *10-12. ayetlerde anlatılanlara kendi gözlerinizle tanıklık etmiş olsaydınız İsa hakkında ne düşünürdünüz?

  10. MÜJDE SORUSU: Yaptığınız yanlış bir şeyden dolayı yüreğinizin sizi suçladığını duyuyorsanız, İsa'nın size söylediklerine kulak verin: 'Oğlum\kızım günahların bağışlandı!' Bu vaadini yerine getirmesi için İsa'nın çarmıhta ölmesi gerekti. Bugün O'nun vaadi senin için ne ifade ediyor? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu çalışma sırasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***
  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  2. İSA BİR VERGİ DAİRESİNİN MÜDÜRÜYLE KARŞILAŞIYOR Luka 19:1-10  GİRİŞ: İsa'nın zamanında, vergi tahsildarları aşağılık tavırlarıyla tanınırlardı. Öncelikle, işgalci güçlere (Romalılar) hizmet ediyorlardı. Üstelik vergi parasını genellikle cebe indirip vatandaşlarının sırtından zenginleşiyorlardı. Yedinci ayette Zakkay'ın kendi kentinde hiç de sevilmediğini görüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla, İsa Eriha'ya sadece bir kez gitti ve bu ziyareti ölmeden bir hafta önce gerçekleştirdi. İsa üç yıldır halka hizmet ediyordu ve herkes O'nun bir vergi görevlisini öğrencisi olarak seçtiğini biliyordu.

  1. Herkesin hakkında hırsız olduğunu düşündüğünü bilen bir insan mutlu olabilir mi?
 • Her zaman yaşıtlarından daha kısa boylu bir çocuk olmak Zakkay üzerinde nasıl bir etki bırakmış olabilir (3)?
 • Gençlikte uğranılan saldırılarla nasıl başa çıkılır?

  2. Zakkay'ın vergi görevlisi olmasının değişik nedenlerini düşünün.
 • Fakir bir ailenin son parasını veya koyununu aldıklarında, vergi tahsildarları kendilerini nasıl haklı çıkarabilirlerdi?
 • Bu şartlar altında büyük şehirdeki bir vergi dairesinin başında olan bir adamdan ne beklenir? İyi yürekli bir adamın Eriha vergi dairesinin müdürü olabileceğini düşünür müsün? Gerekçelerinizi söyleyin.

  3. Zakkay Eriha'daki herkesin kendisini hor görmesini nasıl karşılabilirdi (7)?
 • Bir yerin başına müdür olmak genellikle zaman alır. Zakkay muhtemelen 50 yaşlarındaydı ve yetişkin çocukları vardı. Sizce babalarının işi hakkında ne düşünüyorlardı?
 • İnsanlar 50 yaş civarında amaçlarını ve değerlerini yeniden gözden geçirme eğiliminde olurlar. Bu noktada Zakkay'ın hayatının geri kalanından beklentisi sizce neydi?

  4. Vergi tahsildarlarının genellikle dindar kişilerle pek işi olmazdı. Zakkay neden bu kadar ısrarlı bir şekilde İsa'yı görmek istiyordu (4)?
 • Orta Doğu kültüründe saygın insanlar asla koşmazlar. Zakkay'ın İsa'yı görmek için koşmak ve ağaca tırmanmak gibi son derece garip bir yol seçmesi neyin göstergesi olabilir (4)?
 • Bir yabanıl incir ağacı, meşe ağacı kadar büyüyebilir. Sizce: Eriha vergi dairesi müdürü ağaçta otururken görünmeyi umursamıyor muydu, yoksa kendini yaprakların arasına saklamak mı istiyordu? Gerekçelerinizi söyleyin.

  5. Bu İsa'nın Eriha'yı ilk ziyaretiydi. Bir anda İsa'nın ağzından kendi adının zikredildiğini duyunca Zakkay ne düşündü (5)?
 • Aynı sofrada birlikte yemek o kültürde dostluk işaretidir. İsa Zakkay'ın evini ziyaret etmeye ne zaman karar verdi? Farklı olasılıkları düşünün (5)?

  6. Eğer İsa ona şöyle deseydi Zakkay'ın tepkisi ne olurdu? 'Önce iyi bir adam ol, sonra senin dostun olmak isteyeceğim.'
 • Biri size şöyle derse siz ne tepki verirsiniz? 'Önce kötü alışkanlıklarını değiştir, sonra dostun olmak isteyeceğim.'
 • Sadece böyle söyleyerek bir insan neden değişmez?

  7. İsa'nın neden acelesi vardı (5)?
 • Vergi dairesinin müdürü tüm Eriha halkının önünde ağaçtan aşağı indiğinde kendini beceriksiz gibi hissediyor muydu (6)?

  8. Zakkay parayı hep sevmişti. Yüreğini bu kadar aniden değiştiren şey neydi (8)?
 • Zakkay'ın kendisi için sakladığı servetinin yaklaşık oranını hesaplayın (8).
 • Eriha halkı, kentin en kötü adamının evine konuk olduğu için İsa'yı eleştirmişti. Zakkay büyük servetinin yarısıyla bir okul yaptırmış olsa ve sonra ev ev dolaşıp topladığı haksız vergileri dört katıyla geri ödemiş olsa halkın tepkisi nasıl olurdu?

  9. İbrahim Yahudilerin ilk atasıydı ve Hristiyanlar için de 'iman babası'dır. İsa Zakkay'a 'İbrahim'in oğludur' derken ne söylemek istiyordu (9)?
 • İsa 10. ayetteki sözleriyle ne demek istedi?

  10. Sizce Zakkay İsa'ya ne zaman iman etti? Ayeti söyleyin.
 • Zakkay'ın yaptığı kötü şeylerin karşılığındaki cezasına ne oldu?
 • Bir hafta sonra İsa'nın çarmıhta öldüğünü duyduğunda Zakkay ne düşündü?

  11. MÜJDE SORUSU: İsa Yeruşalim'e giderken Eriha'ya uğrayıp oradaki en kötü adamla buluştu. İsa Zakkay'ın dostu olduğunda, onun yerine cezalandırılacağını biliyordu. Zakkay'ın günahlarının bağışlanması karşılıksızdı ve bu bizim için de karşılıksızdır. Ama İsa bunun için canını verdi. İsa Mesih bugün sana 10. ayetteki sözleriyle sesleniyor. Cevabın nedir? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).
 • (Herkesin cevaplaması için): Bu çalışma sırasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***


  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  3. İSA BİR FAHİŞEYLE KARŞILAŞIYOR Luka 7:36-50  GİRİŞ: 44-46. ayetlerde İsa'nın zamanında saygıdeğer bir misafirin nasıl ağırlanacağı anlatılır. İnsanlar yerde oturarak veya uzanarak yemek yerdi; bu yüzden kirli ayaklı bir komşu iştah kapatıcı olabilirdi. Yahudi kültüründe, bir yabancının önünde bir kadın asla saçlarını göstermezdi. Ferisi Allah'a inanan dindar insan demektir. Simun, İsa'nın öğrencilerinden biri olan Simun'la aynı kişi değildir.

  1. Size göre, bir fahişe mutlu bir hayat yaşayabilir mi? Gerekçelerinizi söyleyin.
 • O kentteki herkes o kadının para karşılığı bedenini sattığını biliyordu. O kızın fahişe olmasına neden olabilecek farklı olasılıkları düşünün?
  2.
 • Ferisi Simun için hayattaki en önemli şeyler (değerler) neydi?
 • Simun İsa'yı evine davet ettiği halde neden kölelerinden birine O'nun ayaklarını yıkamasını buyurmadı (36, 44-46)?
 • Simun'un İsa'yı evine davet etmesinin nedenleri neler olabilirdi? Farklı olasılıkları düşünün (36).

  3. Bu kadın Simun'un evine hatta yemek odasına nasıl sızabildi? Çeşitli olasılıkları göz önüne getirin.
 • Güzel kokulu bir yağla dolu çakmaktaşından bir kap oldukça pahalı olmalıydı. Bu kadın nasıl olur da böyle bir kaba sahip olabilir? Ya da hangi amaçla bu kabı satın almış olabilir? Farklı seçenekleri düşünün.

  4. Kadın hoş görülmeyeceğinin tamamen farkında olarak, bir Ferisi'nin evine girmeye cüret edecek kadar İsa'yı görmeyi neden istiyordu?
 • O zamanlar, dindar insanların sözde günahkarlarla hiçbir teması olmazdı. Kadının içinde İsa'nın farklı olduğu umudunu yaratan ve buna inanmasını sağlayan şey neydi?

  5. Kadın neden İsa'ya dokunmak istiyordu (38)?
 • Bir fare, yılan veya iğrendiğimiz bir kişi bize dokunursa ne olur?
 • Dokunuşundan İsa'nın ürkmediğini gören kadın bundan ne sonuç çıkarttı?

  6. Bu kadının son ağlayışından bu yana ne kadar zaman geçtiğini tahmin edin?
 • Birinin ayaklarını yıkamak için kaç damla gözyaşı gerekir?
 • Bu kadını İsa'nın ayaklarını ıslatacak kadar ağlatan neydi?
 • Kadın İsa'nın ayaklarını neden eşarbıyla veya giysisinin kenarıyla değil de saçıyla kuruladı?
 • Akşam yemeği boyunca kadının ağzında tek bir söz çıkmadı. Ama davranışıyla ne söyledi?

  7. 41-42. ayetlerde, İsa tefeci ve borçlularıyla ilgili kısa bir benzetme anlatır. Tefeci Allah'ı simgeler, ama İsa borçluları kime benzetir?
 • İsa günahı borçla kıyaslar. 500 dinarlık bir borç ortalama bir işçinin 1,5 yıllık maaşına karşılık gelir. 50 dinarlık bir borç da 1,5 aylık maaşa denk gelir. Kullandığımız para birimiyle hesaplarsak bunlar ne kadardır?
 • Varsayalım, işlediğiniz her günahın karşılığı size borç yazılsın; günah başına 10 Euro\30 TL. Şimdiye kadar Allah'a birikmiş borcunuz ne kadar olurdu? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

  8. Simun neden hem İsa'yı hem de kadını hor gördü (39)?
 • Kendi günahlarımız yerine başkalarınınkine odaklanmak neden daha kolaydır?

  9. Hangisi önce oldu: Kadın günahlarının bağışlandığına mı inandı, yoksa günahlarının bağışlanması için İsa'yı mı sevdi? 42-43 ve 47. ayetlere dayanarak gerekçelerinizi söyleyin.
 • Kadının Allah'a olan borcunu kim ödedi?
 • Simun'un Allah'a olan borcuna ne oldu?
 • İsa tüm insanların borçlarının karşılığını hangi para birimiyle ödedi?

  10. MÜJDE SORULARI: İsa Mesih tüm günahlarımızı bilir. Buna rağmen bize şöyle diyor: 'Günahların bağışlandı. İmanın seni kurtardı, esenlikle git!' (48. ve 50. ayet). Yalnızca O'nun bunu demeye hakkı vardır, çünkü günahlarımızın (borçlarımızın) bedelini kanıyla ödedi. Ona cevabın nedir? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu Kutsal Kitap çalışması sırasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  4. İSA VARLIKLI BİR SİYASETÇİYLE KARŞILAŞIYOR Markos 10:17-27  GİRİŞ: İsa'nın diğer biyografilerinde bu metinde adı geçen adamın genç ve bu yaşına rağmen Yüksek Kurulu üyesi olduğundan bahsedilir (Matta 19:22 ve Luka 18:18). Bu adam öldükten sonra sonsuz yaşamı veya sonsuz azabı miras alacağını Kutsal Kitap'tan biliyordu. Söz konusu kültürde erkekler koşmaz ve başka bir erkeğin önünde diz çökmezdi.

  1. Ne düşünürsünüz: Öldükten sonra kendisine ne olacağını bilmeyen bir insan mutlu olarak yaşayabilir mi?
 • Bu genç milletvekilini İsa'ya koşturan ve O'nun önünde diz çöktüren neydi (17)?
 • Adam İsa'yı Allah olarak mı, yoksa sıra dışı bilge bir adam olarak mı algıladı (17-18)?

  2. Bu adam tüm hayatı boyunca Allah'ın buyruklarını yerine getirmiş olduğu halde, kurtuluşundan neden emin değildi?
 • Öldükten sonra cennete gideceğimize neden her zaman emin olmayabiliriz?
 • Öldükten sonra kesinlikle cennete gideceğine emin olan biri olabilir mi? Gerekçelerinizi söyleyin.

  3. İsa burada hangi buyruklardan yerine getirilmesi en zor olanlar diye bahsediyor (19)?
 • Birçok siyasetçi para ve cinsellik konularında denenip ayartılırlar. Genç adam nasıl bu denenmelerden temiz olarak geçebilmişti (20)?
 • İsa'ya göre, buyrukların sadece işlerle değil sözlerle ve düşüncelerle de yerine getirilmesi gerektiğine dikkat edin. Sizce bu genç adam bunu yapmakta gerçekten başarılı mıydı (19-20)?
 • Adamın 20. ayette söylediklerini dürüstçe kendin için söyleyebilir misiniz?

  4. Genç siyasetçinin sadece bir eksiği vardı. 21. ayeti özetleyerek, bu eksiğin ne olduğunu söyleyebilir misiniz?

  5. İsa 21. ayette gökteki bir hazineden bahsediyor. Gökte nasıl hazine biriktirilir?
 • Yeryüzündeki hazineyle gökteki hazine arasındaki fark nedir?
 • Günümüzde geçlerin en saygın 'hazine' olarak gördüğü şeyler nelerdir?
 • En değerli hazineniz kimdir veya nedir? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

  6. Bu genç adamın muhtemelen bir ailesi ve bakması gereken yaşlı ebeveynleri vardı. Adam İsa'nın 21. ayetteki davetini kabul etmiş olsaydı onlara ne olacaktı?
 • Kendinizi bu genç siyasetçinin yerine koyun. Evinizden ve sahip olduğunuz her şeyden vazgeçtiğinizde, Allah'ın hala ailenizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanır mıydınız?
 • Yeryüzündeki hazinenizden vazgeçerek onu göğe gönderebileceğinizi bilseniz bunu yapar mıydınız? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

  7. 21. ayete göre İsa genç siyasetçiyi sevdi mi? Sevdiyse, neden onu kaçırtacak kadar ağır sözler söyledi?

  8. Adam İsa'nın kendinden istediği şeyi yapamayacağını fark ettikten sonra, İsa'yı terk etmekten başka ne yapabilirdi (22)?
 • Adam İsa'ya şöyle demiş olsaydı: 'Parayı senden daha çok sevdiğim için beni bağışla!' Acaba İsa ne cevap verirdi?

  9. Bu noktadan itibaren genç siyasetçinin yaşamını hayal edin: Mutlu muydu? Ölümü hakkında ne düşünüyordu?
 • İsa'nın bu genç siyasetçiye verdiği cevapla, Petrus'a verdiği cevabı karşılaştırın (21. ve 27. ayetler). Cevapları temelde aynı mıdır, yoksa farklı mıdır?
 • Öldükten sonra kim cennete gidebilir?
  10. MÜJDE SORUSU: 'Allah için her şey mümkündür' şu demektir: İsa Mesih gökteki hazinesinden vazgeçip acı çekmek için dünyamıza geldi ve göğe giriş biletine sahip olabilmeniz için öldü. Bu genç adamın büyük hatası İsa'yı terk etmekti. Siz ne yapacaksınız? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz)

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu Kutsal Kitap çalışması sırasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  5. İSA'NIN ÖĞRETİLERİ: KAYIP OĞUL Luka 15:11-24  GİRİŞ: İsa'nın anlattığı hikayelere benzetme denir. Baba henüz hayattayken miras asla kabul edilmezdi. İsa'nın zamanında evler tepelerin üzerinde tek tek değil, dar köy sokaklarında yan yana konumlanmışlardı. Köyün dışını görebilecek tek yer evlerin damıydı (20). Daha önce de değindiğimiz gibi, dünyanın bu tarafında erkekler asla koşmazdı.

  1. Ebeveynlerinin özgürlüğünü sınırladığı bir genç mutlu olabilir mi?
 • İyi bir evi ve iyi bir babası olduğu halde, küçük oğul neden mutlu değildi?
 • Babanın yerinde olsaydınız, oğlunuzun isteğine siz nasıl cevap verirdiniz (12)?

  2. Oğlunun gitmesine izin verdiğinde ne olacağını gayet iyi bildiği halde, baba hayal kırıklığını ve üzüntüsünü neden sakladı (12)?
  *Bu benzetmedeki baba figürü Allah'ı simgeler. Buradaki oğul da, inandıktan ve \veya vaftiz olduktan sonra Allah'ı terk eden insan olabilir. Allah çocuğunun kendisinden uzaklaşmasına neden engel olmuyor?

  3. Neden günümüzde birçok genç bu benzetmedeki genç gibi yurt dışında yalnız, sorumluluk almadan, cebinde bol parayla yaşayacağı bir hayat tarzını çekici buluyor?
 • Bu genç adam babasının parasını nasıl harcadı: 13. ve 30. ayetlere bakın?
 • Bu genç adam şansı döndüğünde de yanında olabilecek gerçek dostları neden edinemedi?

  4. Domuz Yahudiler arasında temiz olmayan bir hayvan olarak kabul edilirdi. Bir domuz çiftliğinde iş aramak zorunda kaldığında, bu genç adam ne düşünmüş olabilir (14-15)?
 • Neden açlığını bastırması için domuz yemi bile yemesine izin verilmedi (16)?

  5. Bu umutsuz durumda intihar etmek yerine onun 'aklını başına getiren' şey neydi (17)?
  *18-19. ayetlerde genç adamın babasına karşı yapmayı planladığı itirafı bulacaksınız. babasına karşı işlediği günahlar nelerdi?
 • Genç adamın 'Göğe (Allah'a) karşı' işlediği günahlar nelerdi (18)?
 • Sizin a) Göğe b) Ebeveynlerinize karşı işlediğiniz günahlar nelerdir? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

  6. Neden bu genç adam babasından kendisini tekrar bir oğul olarak kabul etmesini isteyemedi (19)?
 • Ne tür insanlar Allah'ın çocukları olarak anılmaya layık olmadıklarını düşünürler (19)?

  7. Oğlunu ayağını sürerek, yalın ayak ve üstü yırtık pırtık köye yaklaşırken gören baba ne düşünmüş olabilir (20)?
 • Baba oğlunu o kadar uzaktan nasıl tanıyabildi (20)? (Gerekli bilgilere bakın).
 • Sizce baba oğlundan uzak kaldığı yıllar boyunca ne yapıyordu (20)?

  8. Oğul neden söylemeyi planladığı her şeyi babasına söylemedi (18-19 ve 21)?
 • Babasının sözleri ve davranışı genç adama ne mesaj verdi (22-23)?
 • Baba oğlunu ne zaman bağışladı? Ayeti söyleyin.
 • Oğul babasının sevgisine ve bağışlamasına ne zaman inanmaya başladı? Ayeti söyleyin.
 • Baba 24. ayetteki sözleriyle ne demek istedi?

  9. Allah'ın sevgisiyle insanın sevgisi arasındaki fark nedir?
 • Bu benzetme bize insanın imana gelmesi hakkında ne söylüyor?

  10. MÜJDE SORULARI: 'Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü.' İsa Mesih de Babası'nın evini terk edip bu dünyaya geldi; ama Babası'nın isteğine karşı isyan etmek için değil, gerçekleştirmek için. Eve dönüş yolunda göğün kapısı yüzüne kapandı ve 'Allah'ım, Allah'ım, neden beni terk ettin?' diye bağırmak zorunda kaldı. Bu benzetmedeki oğulun aslında İsa Mesih'in hak ettiği şekilde kabul edilmesinin nedeni nedir? Ve neden İsa Mesih aslında bu çocuğun hak ettiği reddedilmeyi yaşadı?

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu çalışma sırasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***
  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  6. İSA'NIN ÖĞRETİLERİ: DİĞER KAYIP OĞUL Luka 15:25-32  GİRİŞ: Aslında, küçük oğul kendi payını aldığı zaman baba mal varlığının yarısını büyük oğluna bırakmıştı (12. ayet). Büyük oğulun babasının sözüne inanmaması babanın suçu değildi.

  1. Ebeveynlerinin kendisini sevmediğini hisseden bir genç mutlu olabilir mi?
 • Büyük oğul eğer evdeki yaşantısından mutsuzsa neden küçük kardeşiyle beraber evi terk edip yurt dışına gitmedi?
 • Sizce büyük oğulun hayatta en çok arzuladığı şey neydi?

  2. Babası ona varlığının yarısını vermesine rağmen, büyük oğul neden kendini neredeyse bir köle gibi görüyordu (12, 29, 31)?
 • Eğer bu benzetmedeki baba Allah ise ve küçük oğul da kendini Hristiyan imanından uzaklaştıran kişiyse, büyük oğul sizce kimi temsil eder?
 • Babanın iki oğluna da adil davrandığını düşünüyor musunuz?
 • Allah'ın biz insanlara daima adil davrandığını düşünüyor musunuz?

  3. Her gün tarlada emek sarf eden büyük oğul zaman geçtikçe neler düşünmüş olabilir?
 • Hayatınızda hiç büyük oğulun 29-30. ayetlerde hissettiği gibi hissettiniz mi, bu hangi durumda oldu?
 • Büyük oğulun arkadaşlarıyla eğlenmek için parti düzenlememesinin gerçek nedeni neydi (29)?
 • Büyük oğul arkadaşlarıyla eğlenmek için bir oğlak, koyun, hatta dana kesseydi babasının buna yaklaşımı ne olurdu (30-31)?

  4. Büyük oğulun bu kadar öfkelenmesinin gerçek nedeni neydi (27-28)?
 • Küçük oğul tüm köyün önünde babasını küçük düşürmüştü ve şimdi de büyük oğul aynısını yapıyordu. Buradaki baba neden kızmıyor?
 • 28-29 ve 31-32. ayetlerdeki baba figüründen edindiğiniz izlenim nedir?
 • 28-29 ve 31-32. ayetlerine bakarak Allah hakkında edindiğiniz izlenim nedir?

  5. Ona o kadar iyi davrandığı halde, büyük oğul babasını neden sevemedi?
 • Bu benzetmeyi temel alarak tartışın: Allah'ı sevemiyorsak bunun nedeni ne olabilir?

  6. Büyük oğul babasının her isteğini yerine getirdiğini düşünüyordu (29). Yine de, babasının ondan en çok beklediği şey neydi?
 • Büyük oğulun kardeşini de sevmediğini nereden anlıyoruz (30)?
 • Büyük oğul kimi seviyordu?

  7. Büyük oğulun şölene katılıp katılmadığını bilmiyoruz. İsa neden hikayesini yarım bıraktı (28, 32)?

  8. İsa'nın benzetmelerinde şölen genellikle cennet anlamında kullanılır. Bu benzetmeye göre, sonunda cennete kim girecektir?
 • Bu benzetmeye göre, birisi cennete girememişse bu kimin hatasıdır?

  9. İki kardeşin ertesi sabah birlikte tarlaya çalışmaya gittiklerini hayal edin. Büyük kardeşin tavrı ne olurdu, küçüğünki ne olurdu?
 • Dünyadaki her insan bu benzetmedeki kardeşlerden birine benzer. Siz kendinizi hangisine benzetiyorsunuz? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

  10. MÜJDE SORUSU: İsa Mesih size şöyle diyor: 'Neyim varsa senindir.' O, çarmıhın üzerinde senin için gökte bir yer kazandı. Vaftiz olduğun gün sana bu mirası verdi. Göksel mirasını karşılıksız olarak alacağına inanıyor musun? Yoksa onu iyi işlerinle kazanmaya mı çalışıyorsun? (Bu soruyu yüreğinde cevaplayabilirsiniz).

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu Kutsal Kitap çalışmasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  7. İSA'NIN ÖĞRETİLERİ: KOMŞUM KİMDİR? Luka 10:25-37  GİRİŞ: Yeruşalim'le Eriha arasındaki dağ yolu yaklaşık 30 km. uzunluğundaydı ve yolda pusuya yatmış haydutlar yolcular için büyük tehlike oluşturuyorlardı. Levili tapınağın içindeki işlerden sorumlu adam demektir. İsa'nın zamanında, aynı ülkede yaşamalarına rağmen Yahudilerin Samiriyelilere karşı düşmanca bir tutumu vardı (Kendi ülkenizden bir örnek verin).

  1. Sadece kendini ve ailesini düşünen ama başkalarının acılarına kayıtsız kalan bir insan mutlu olabilir mi?
 • İhtiyacı olanlara ne sıklıkta para yardımı yapıyorsunuz?

  2. Bu metinde Kutsal Yasa uzmanının İsa'ya sorduğu sorunun aynısını bir önceki derste bir siyasetçi sormuştu. İsa'nın bu metindeki sözlerine göre cennete giden yol hangisidir (25-27)?
 • Cennete giriş koşulları İsa'nın 27. ayette dediği gibiyse, oraya girme şansınız nedir?

  3. İsa anlattığı benzetmede haydutlar tarafından soyulmuş ve öldüresiye dövülmüş bir adamdan bahseder. Adam saatlerce yarı baygın halde yolun kenarında yatarken aklından geçenleri hayal edin (30)?
 • Söz verdiği zamanda evine geri dönemeyen bu adamın eşi ve çocukları ne düşünmüş olabilirler?

  4. Yoldan geçenlerin hırpalanmış olan bu adama yardım etmelerine engel olan tehlike neydi?
 • Kâhin ve Levili tapınaktaki dini görevlerini yerine getirmeye gidiyorlardı. Yolun kenarında yatan kendi öz oğulları olsaydı, sizce bu iki adam ne yapardı?
 • İki adamın tanımadıkları bu suç mağduruna yardım etmemesinin aklınıza gelen her nedenini söyleyin (31-32)?
 • Söz konusu durumda siz nasıl davranırdınız?

  5. Kâhin ve Levili çocukluklarından beri öğrenmiş oldukları sevgi buyruğunu nasıl yorumladılar? 27. ayete bakın.
 • Şöyle diyen biri hakkında ne düşünürdünüz? 'Allah'ı bütün yüreğimle seviyorum, ama maalesef başka insanlara yardım etme şansım yok.'

  6. Eğer Samiriyeli darp edilmiş Yahudi'nin yanından geçip gitseydi, kendisini nasıl haklı çıkarabilirdi\savunabilirdi? Girişe bakın.
 • Hangi açılardan Samiriyeli böyle bir durumda umulandan daha da fazlasını yaptı (33-35)?

  7. İki dinar iki günlük çalışma ücretiydi; yani ortalama aylık maaşın on üçte birine karşılık geliyordu. Bu kadar parayla iki ay boyunca bir handa kalınabilirdi. İki dinar şimdiki para biriminizle yaklaşık kaç lira eder?
 • Samiriyeli tamamen yabancı biri için bu kadar parayı neden vermiş olabilir? Olası nedenleri düşünün?
 • Sizce, Samiriyeli yolcu sevgi buyruğunu hangi oranda yerine getirdi? 27. ayete bakın.

  8. İsa 'komşu' derken kimi kastetti?
 • Yardım etmeniz gereken uzaktaki ve yakındaki komşular kimlerdir?

  9. Bu benzetmedeki rollerden birini seçmeniz istenseydi, hangisi size daha uygun olurdu: Dövülmüş adam, yol kesen haydut, kâhin, Levili ya da hancı? Kendinize biçtiğiniz rolün nedenlerini söyleyin.
 • İsa bu benzetmedeki Samiriyeli'yi hangi açıdan kime benzetir?
 • Dövülmüş Yahudi'yi kime benzetir?
 • İsa cennete 27. ayette açıklanandan başka bir yol hazırladı. Bu yol nedir?

  10. MÜJDE SORUSU: İsa Mesih: 'Git, sen de öyle yap' dedi ve gitti ve kendi dediğini yaptı. Hayatınızdaki tüm insanlar acılarınızı umursamadan yanınızdan geçip gitmiş olsalar da, İsa Mesih öyle yapmaz. Şimdi senin yanında dikilmiş duruyor ve seni yüreğindeki yaralardan kurtarmak istiyor. Ona cevabın nedir? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu Kutsal Kitap çalışmasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***
  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  8. İSA İKİ HAYDUTLA KARŞILAŞIYOR Luka 23:32-43  GİRİŞ: Roma İmparatorluğunda çarmıha germe sadece en berbat suçlar için uygulanan bir cezaydı. Bu yüzden, bu iki haydudun para için cana kıymış profesyonel suçlular olduklarını varsayabiliriz. Mesih (ya da Hristos) Eski Antlaşma zamanından beri Yahudilerin beklediği kralın unvanıydı.

  1. Başkalarını yumrukla veya diliyle döven bir insan mutlu olabilir mi?
 • Günümüzde neden birçok genç şiddete başvurur ve başkalarına saldırmaktan hoşlanır?

  2. Bu iki adamın gençliklerinde şiddete başvurma nedenlerinin neler olabileceğini düşünün?
 • Çaresiz duruma düşmeden önce bu iki adamı kim durdurabilirdi?
 • Kendinize ve başkalarına zarar veren davranışlarınızı her zaman değiştirebilir misiniz?

  3. İki haydut İsa'nın davranışlarını herkesten daha yakın gözlemleyebildiler. İsa'nın hangi sözleri ve davranışları onları şaşırttı (34-38)?
 • İsa kendisine işkence edenleri göksel Babası'nın önünde neden savundu (34)?
 • En kötü düşmanınıza şöyle dua edebilir misiniz: 'Allah'ım, onu bağışla. Bana ne kadar kötü davrandığının farkında değil' ? (34).

  4. Metine bakarak kalabalığın, yöneticilerin, Romalı askerlerin ve haydutlardan birinin İsa'ya bağırarak ne dediklerini bulun (35-39)?
 • İsa'yla dalga geçtikleri konu neydi (35-39)?
 • Neden İsa'nın dostlarından biri bile O'nun yanında durmadı \ O'nu savunmaya gelmedi?
 • Çarmıhın ayağının dibinde dursaydınız ne söylerdiniz ve ne yapardınız?

  5. Haydutlardan biri, İsa'nın kral olduğu ve bir krallığa sahip olduğu sonucuna nasıl vardı (37-38, 42)?
 • Çarmıhtaki İsa'yı dünyanın diğer krallarıyla karşılaştırın. Aralarındaki en çarpıcı farklar nelerdir?
 • Haydutlardan biri, İsa'nın sadece bir kral değil, aynı zamanda Allah olduğu sonucuna nasıl vardı (40-41)?

  6. Suçluların birçoğu yanlış bir şey yaptığını asla kabul etmez. Haydutlardan birine ölüm cezasının kendisi için adil bir ceza olduğunu itiraf ettiren neden neydi (41)?
 • Diğer haydut bulunduğu bu çaresiz duruma rağmen neden suçunu itiraf etmedi?
 • Bu iki hayduttan hangisini daha iyi anlayabiliyorsunuz: Suçunu itiraf edeni mi, yoksa inkar edeni mi?

  7. 42. ayet çok kısa bir dua içerir: 'Beni an!' Sevdiklerimizin sıkıntılı zamanlarımızda bizi hatırlaması neden biz insanlar için bu kadar önemlidir?
 • Neden bu haydut doğrudan İsa'nın krallığına girmeyi dilemedi?

  8. İsa'nın ona verdiği cevabı duyduğunda haydut ne düşünmüş olabilir (43)?
 • İsa neden soğukkanlı bir katilin cennete (veya göğe) girmesini onayladı?
 • Size göre, bu haydut ne zaman İsa'ya inanmaya başladı? Ayeti söyleyin.

  9. Bu suçlunun İsa'ya iman ettikten sonraki son saatlerini hayal edin. Bu esnada mutlu muydu yoksa mutsuz mu?
 • Belki de bu eski haydudun annesi, karısı veya çocuğu çarmıhın dibinde bekliyordu. Bu adam ailesine kendinden sonrası için nasıl bir hatıra bıraktı?
 • Onun bu hikayesini Kutsal Kitap'tan okuyan gelecek nesillere nasıl bir şahadet \ tanıklık bıraktı?

  10. MÜJDE SORUSU: Haydudun önünde cennetin kapıları açıldı, ama İsa Mesih bunun yerine cehennemin kapılarından girmek zorunda kaldı. Siz de bu haydudun ettiği duayı etmek ister misiniz: 'İsa Mesih beni an!' Bu duayı ettiğinizde size de cevabı aynı olacaktır: 'Bir gün benimle birlikte cennete olacaksın' (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu Kutsal Kitap çalışmasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***
  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  9. İSA ŞÜPHECİ BİR ÖĞRENCİSİYLE KARŞILAŞIYOR Yuhanna 20:19-29  GİRİŞ: Tomas İsa'nın on iki öğrencisinden biriydi. Muhtemelen ikiz bir kardeşi vardı, çünkü adı 'ikiz' anlamına geliyordu.

  1. Bedeninin son gün mezardan dirilmeyeceğine inanan bir insan mutlu bir yaşam sürebilir mi?
 • Tomas gibi birinin iyi özellikleri nelerdir? Kötü özellikleri nelerdir?
 • İsa'nın böyle bir adamı öğrencisi olarak seçmesine ne diyorsunuz?

  2. Diriliş gününün erken saatlerinde ve o gün boyunca öğrenciler İsa hakkında ne düşündüler?
 • Öğrenciler İsa'nın dirildiğine neden inanmadılar?
 • Pazar akşam saatlerinde diğer on öğrenciyle birlikte olmadığına göre, Tomas'ın o akşam nerede olabileceğinin değişik açıklamalarını düşünün (24)?
 • Dirilmiş İsa öğrencilerini neden 'Size esenlik olsun' diyerek selamladı (21, 26)?

  3. Diriliş hem Eski Antlaşma peygamberleri, hem de bizzat İsa tarafından bildirilmişti. Şimdi en iyi on arkadaşı Tomas'a İsa'yı kendi gözleriyle gördüklerini söylüyorlardı. Tüm bu tanıklıkları duyduğu halde, Tomas neden İsa'nın dirildiğine inanmadı (25)?
 • Tomas'ın yerinde siz olsaydınız, dirilişe inanır mıydınız? Gerekçelerinizi söyleyin.

  4. Pazarı takip eden haftada, Tomas coşku içinde olan arkadaşlarının arasında kendini nasıl hissetmiş olabilir?
 • Tomas neden kendi yoluna gitmeyip o hafta boyunca arkadaşlarıyla birlikte kaldı?
 • Tomas bu noktada grubu terk etseydi başına ne gelebilirdi?
 • Temel Hristiyan öğretileri konusunda şüphelerimiz olduğunda Hristiyan cemaatimizi terk edersek bizim başımıza ne gelir?

  5. Tomas neden İsa'nın dirildiğine inanmak için önce O'na dokunmak istedi (25)?
 • Tomas kendi sözlerini İsa'nın ağzından duyduğunda nasıl hissetmiş olabilir (25-27)?

  6. İsa'nın hayalet ya da ruh olmadığını bize gösteren ayrıntılar nelerdir (27)?
 • Tomas sizce parmağını gerçekten İsa'nın yarasına ve böğrüne koymuş mudur?

  7. Yeni Antlaşma'da İsa'ya sadece Allah'ın Oğlu değil, ama Allah (Tanrı) diyen ilk kişi Tomas'tır (28).
 • Neden dünyadaki tüm Hristiyanlar İsa'nın Allah olduğuna inanırlar?
  8. 29. ayette İsa kime atıf yapar?
 • Deneyip görmeden Allah'ın yardım edebileceğine inanmak neden bu kadar önemlidir?

  9. Buradaki metne göre, İsa kendisine inanmak isteyip de inanamayanlara nasıl davranır?
 • Size şunu diyen birini nasıl cevaplardınız: 'İsa'ya iman ediyorum, ama O'nun bedence dirildiğine inanmıyorum'?
 • Eğer İsa'nın bedeni mezardan dirilmediyse tüm Hristiyanlık inancı çöker. Neden?

  10. MÜJDE SORUSU: Tomas İsa'ya şöyle dedi: 'Rabbim ve Allah'ım!' Bugün sen de İsa'ya aynı ikrarda bulunabilir misin? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu Kutsal Kitap çalışmasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com