YUNUS tamami

1. RAB BİR GÖREVLİ GÖNDERİYOR
2. RAB BİR FIRTINA GÖNDERİYOR
3. RAB BİR BALIK GÖNDERİYOR
4. RAB BİR UYANIŞ GÖNDERİYOR
5. RAB BİR KENEOTU VE BİR BİTKİ KURDU GÖNDERİYOR
6. YUNUS’UN BELİRTİSİ: TANRI OĞLU’NU GÖNDERDİ

Print all lessons

? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com


1. RAB BİR GÖREVLİ GÖNDERİYORKrallar 14:24-27 ve Yunus 1:1-3

YUNUS KİTABININ TAMAMI İÇİN GENEL BİLGİLER (İlk Kutsal Kitap çalışmasından önce herkesin okuması için çoğaltılmalıdır.)
 • Yunus’un hayatı en azından kısmen, İsrail Kralı II. Yerovam’ın hayatıyla (793-753 BC) aynı döneme rastlar. Davut ve Süleyman’ın devleti (krallığı) İ.Ö. 930’da ikiye bölünmüş ve güneyde Yahuda, kuzeyde İsrail krallıkları oluşmuştu. Yunus İsrail’de yaşadı. Nasıra yakınındaki Gat Hefer köyünde doğdu. Tapınak Yahuda’daydı ama İsrailliler oraya gitmezlerdi ve Yunus’un dönemine gelininceye kadar yoğun bir putperestliğin içine düşmüş durumdaydılar.
 • Asur Krallığı bin yıldan uzun bir süre var oldu. Bu krallık iki altın çağ yaşamıştır ve bunlardan ikincisi (İ.Ö. 900-612), Yunus’un yaşadığı dönemle kesişir. Yunus doğmadan yüz yıl öncesinden beri Asur kralları, vahşetiyle ünlü emperyalist savaş kampanyaları yürütüyorlardı. Yenilen halklar Asur devletine haraç vermek zorunda kalıyorlar ve çoğunlukla da zorla ülkelerinden çıkarılıp Asur ülkesine esir olarak getiriliyorlardı. İsrail bir devlet olarak hâlâ mevcuttu ama Asur Devleti’ne korunma karşılığında büyük miktarlarda paralar ödüyordu.
 • Ninova Asur’un en büyük şehriydi. Arkeologlar Ninova harabelerinde on binlerce yazılı kil tablet buldular. Bu tabletlerde Asur savaşlarının betimlenişinde sadistçe bir nitelik vardır: parçalanan bedenler, sivri direklere fırlatılan ve orada asılı tutulan çıplak insanlar şehir kapılarının yanlarında kafataslarından oluşturulmuş dağ gibi yığınlar…
  2.Krallar.14:24-27
  Gat Hefer’i ve Hamat ile Ölü Deniz arasındaki sınır bölgesini bir haritada bulunuz. 24. ayetteki Nevat oğlu Yerovam, I. Yerovam’dır. ‘Yerovam’ın günahı’ ifadesi birinci Yerovam’ın Beytel ve Dan’da diktiği iki buzağı putuna işaret eder.
 • İkinci Yerovam’ın kırk yıllık İsrail Krallığı performansını nasıl değerlendirirsiniz?
 • Yerovam’ın krallığını düşündüğümüzde, diğer tanrılara değil de Yahveh’e tapan İsraillilerin durumu acaba nasıldı?
 • Sizce İsrail halkı Yunus’u bir peygamber olarak nasıl değerlendiriyordu?

  Yunus 1:1-3

  Ninova
 • Yunus’un peygamber olarak aldığı yeni görev onun bir önceki peygamberlik görevinden ne bakımdan farklıydı?
 • Rab neden peygamberinin kendi ülkesindeki putperestliğini karşı vaaz vermesini emretmedi de onu uzak bir kent olan Ninova’ya gönderdi?
 • Dünyanın en çok şiddet ve kötülüklerinin yaşandığı başkente bir misyoner göndermekle Tanrı neyi amaçlamış olabilir?
 • Yunus’a Ninova’da duyurması emredilen mesaj hakkında ne düşünüyorsunuz? (1-2)
 • Rab Ninova’da yaşayan insanları neden başka yollarla, örneğin kentin kapılarına bir düşman ordusu göndererek korkutmadı? Neden bir misyoner gönderdi?
 • Yunus Ninova’da nasıl karşılanacağını merak ediyordu? Böylesine şiddetle dolu bir şehirde yabancı bir misyonerin başına muhtemelen neler gelebilir?
 • Sizce Tanrı bu görevlendirmesiyle neyi gerçekleştirmeyi istedi a) misyonerin kendi ülkesinde b) misyonerin yaşamında?

  Kaçış
  Haritada Ninova, Yafa ve Tarşiş’I bulunuz. Ninova günümüz Irak’ındaki Musul kenti yakınlarındadır. Tarşiş günümüz İspanya’sında, dır ki bu ülke o dönemde dünyanın öbür ucu, bilinen en uzak noktaydı). Yafa şehri günümüzdeki Yafa şehriyle aynıdır.
 • Yunus’un Tanrı’nın verdiği görevden kaçmak istemesinin mümkün olduğunca çok sayıda nedenini bulmaya çalışınız.
 • Haritaya bakarak önce Gat Hefer’le (Nasıra’yla) Ninova arasındaki, sonra da Gat Hefer’le Tarşiş arasındaki mesafeyi ölçünüz? Bu iki mesafeden hangisi daha uzundur?
 • Sizce Yunus gerçekten de Tanrı’nın gözlerinden kaçabileceğine inanıyor muydu? Gerekçelerini belirtiniz.
 • Kutsal Kitap (İbranice metinde) Yunus için “Tanrı’nın huzurundan kaçmak istedi” darken neyi kastediyordu? (3)
 • Yunus’un Tarşiş’e gitmek için ne kadar yol parası ödediğine ilişkin kabaca bir tahminde bulunmaya çalışınız? (Bir kişinin aylık maaşıyla karşılaştırma yaparak).
  -Sizce Yunus Tarşiş’e gitmek üzere yola çıkarken ailesine ne söylemiştir?
 • Yunus evine geri dönebileceğini muhtemelen ne zaman düşünmeye başladı?

  Uygulama
 • Tanrı size hangi göreve çağırdı ve bu çağrıyı nasıl yaptı?
 • Sizin Tanrı’nın sözünü duyurmanız istenen “Ninova halkı” kimlerdir?
 • Eğer Tanrı’nın huzurundan kaçmaya çalıştığınız olduysa, bunun nasıl ve neden olduğunu lütfen anlatır mısınız?
 • Yunus’un yaptığı hataların aynılarını yapmaktan kaçınabilmek için ne yapabiliriz?

  MÜJDE: Yunus’un aksine İsa, bütün dünya için bir çağrı görevlisi olmak üzere gönüllü olarak geldi ve bunun sonucunun ne olacağını son derece iyi biliyordu. Dirilişinden sonra kendi elçilerini, bizim şehirlerimiz de dahil olmak üzere, bütün dünyaya gönderdi, ve bunu biz onu davet etmeden yaptı. Bu da İsa’nın dünyadaki her bir şehri ne kadar sevdiğinin göstergesidir.

  ***


  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  2. RAB BİR FIRTINA GÖNDERİYOR  Yunus 1:4-16

  ÖN BİLGİLER: Yelkenli gemiler çağında Akdeniz’de deniz yolculuğu mevsimi Eylül sonunda kapanırdı; çünkü daha sonra sonbahar fırtınaları deniz yolculuklarını çok tehlikeli bir hale getirirdi. Elçilerin İşleri’nde büyük bir yelkenli gemide 300 kadar insanın yolculuk yapabildiğini okuyoruz (Elçilerin İşleri 27:37). Bu tür gemilerin kürekleri olurdu (13). “Rab” (“Yahweh”) İsrail’in Tanrısı’nın özel adıdır (9,14,16).
  Fırtınanın ortasında:

 • Rab’bin insanları cezalandırmak veya kaçak bir peygamberi durdurmak için (örneğin fırtınalar, depremler, tsunamiler gibi) doğal afetleri kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? (4)
 • Tanrı doğal güçlere hâkim olamasaydı O’nun hakkında ne düşünürdünüz?
 • Metinde geçen denizciler hakkında ne tür bir izlenim edindiniz?
 • Denizcilerin kendilerini kurtarmak için yaptıkları şeyleri metinde bulunuz. Hangi sırayla ilerlediler?
 • Yunus fırtınadan korktu mu korkmadı mı? Cevabınızın gerekçelerini belirtiniz?
  -Yunus’un fırtınanın ortasında bile uyanmayacak kadar derin uyumasının nedeni neydi?
 • İsa’nın da fırtınanın ortasında derin bir biçimde uyumuş olduğunu İncillerden öğreniyoruz. Onun uykusuyla Yunus’un uykusu arasındaki fark neydi?
  -Denizciler suçla ilgili sorunu (fırtınadan kimin sorumlu olduğu sorusunu) kura çekerek çözmeye karar verdiği zaman Yunus sizce neler hissetti (7. ayetin ilk bölümü)?
 • Yunus’un itirafıyla hayatı arasında ne gibi bir çelişki var? (9)?
 • Yunus denizcilere neden kaçışıyla ilgili gerçeği örtbas etmeye çalışmayıp doğruyu söyledi? (10)?
 • Yunus’un itirafı karşısında denizcilerin verdiği tepki bize onlar hakkında ne anlatıyor (8,10-11)?
 • Yunus neden kendini denize atmak yerine denizcilerden onu denize atmalarını istedi? (12)?
  -Yunus 12. ayetteki sözleri söylerken sizce motivasyonu neydi?
 • Denizciler, fırtınanın onun kabahatinden kaynaklandığını bildikleri halde onu denize atmakta isteksiz davranmalarının nedeni neydi (13-14)?
 • 15. ayet hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Gemicilerin imanı geçici olarak mı yoksa temelli olarak mı değişti (14, 16)? Gerekçelerinizi belirtiniz.
 • Gemicilerin Yunus’un Tanrısı’na verdikleri söz muhtemelen neydi? Çeşitli alternatifler üzerinde düşününüz (16)?

  Uygulama:
 • Bu metnin, şu veya bu şekilde Tanrı’dan kaçmak isteyen bir Hristiyan’a söylediği şey nedir?
 • Tanrı’nın bugün Yunus gibi olan insanları yakalamak için ne tür farklı araçları ve yöntemleri vardır?
 • Metne bir kez daha göz atıp şu soruya cevap veriniz: Tanrı, çocuğunun kaçışını bile, Egemenliği’nin iyiliği için nasıl kullanıyor?
 • Bu bölümde yüreğinizi en çok etkileyen ne oldu?

  MÜJDE: Bu ayetlerde de Yunus İsa’nın bir ön gölgesidir. Kurtarıcımız, biz ateş gölüne atılmayalım diye alev ve kükürt dolu ateş gölüne kendi atılmaya gönüllü oldu. Tanrı’nın öfke fırtınasını biz günahkârların üzerine gelmesini engelleyen de buydu.

  ***


  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  3. RAB BİR BALIK GÖNDERİYOR  Yunus 2

  GENEL BİLGİLER: Bu bölüm ‘Yunus’un Mezmuru’ olarak bilinir. O dönemde tapınak ibadetlerinde ilahi kitabı olarak kullanılan Mezmurlar Kitabı’ndan alıntılarla doludur. Bu “balığın” bir balina mı yoksa daha sonra soyu tükenmiş bir deniz canlısı türü mü olduğunu bilmiyoruz. (İsa Matta 12:40’ta “koca balık” diye çevrilen ve “büyük deniz yaratığı” anlamına gelen bir ifade kullanıyor). “Üç gün üç gece”lik zaman süreci İbrani sistemine göre sayılmaktadır: buna göre yeni gün güneş batarken başlar ve gün batımından bir saat öncesi veya sonrası bütün bir gün olarak sayılır.

  Yunus’un Mezmuru

 • Yunus’un durumunu hayal edin ve o üç gün boyunca hayatını ve akıl sağlığını tehdit edebilecek mümkün olduğunca çok etken bulmaya çalışın.
 • Bu mezmurun sadece bir şiir olmayıp aynı zamanda bir dua olduğunu nasıl görebiliyorsunuz?
 • Bu mezmurdaki hangi özellik Yunus’un duasını, balığın karnından çıktıktan sonra değil, henüz balığın karnındayken yaptığını göstermektedir? (Ayet 1 ve 10). Yunus o ana kadar huzurundan kaçmaya çalıştığı Tanrı’ya dua etme cesaretini ne zaman buldu?
 • Böyle bir durumdaki bir kişinin ne hakkında dua edeceği beklenebilir?
 • Sizce Yunus neden bu durumda “ilahi kitabından” alıntılar yaptı, yani bildiği bazı mezmurlardan ayetler okudu?
  -2. ayette şaşırtıcı olan durumlar nelerdir?
 • Yunus çektiği sıkıntıları kimin elinden çekiyordu? (3)
 • 4. ayette Yunus’un imanı hakkında ne görüyoruz?
 • Siz, hayatınızın en şiddetli fırtınanın ortasındayken 3 ve 4. ayetlerdeki sözleri söyleyebilir miydiniz? Evetse neden? Hayırsa neden?
 • Yunus burada neden tapınaktan söz ediyor? (4,7)
 • Yunus Rab’bin onu “mezarından” kaldıracağını nereden biliyor? (5,6)
 • 7. ayeti kendi hayatınıza uygulayınız.
 • Yunus 8. ayette Yunus kimden söz etmektedir ve bu ayetin mezmurun geri kalanıyla nasıl bir bağlantısı vardır?
 • Yunus 9. ayette aslında neye söz veriyor?
 • “Rab’bin kurtarışı” cümlesi İbranicede, “Kurtarıcı” olan İsa adına bir gönderme içerir. Sizce Yunus duasını neden bu sözlerle bitiriyor? (9b)
 • Yunus’un duasında yüreğinize en çok dokunan sözler hangileridir ve neden?
 • Bu mezmurdaki hangi ayetler İsa’nın cehenneme/Şeol’a girmesinden sonraki duruma uygulanabilir?
 • Romalılar 6:4’ü okuyun ve bu mezmuru kendi vaftizimize nasıl uygulayabileceğimiz üzerinde düşünün.
 • Bu metne göre, eğer hayatınızı tıpkı Yunus gibi alt üst etmiş durumdaysanız ne yapmanız gerekir?

  Tarih mi efsane mi?
 • Görüşünüz nedir: bir insanın bir balina ya da bir deniz canavarının karnında 30 saat boyunca canlı kalmasının imkânı var mıdır? Gerekçelerinizi belirtiniz.
 • Günümüzdeki çoğu teoloğun böyle bir mucizenin mümkün olamayacağını düşünmelerinin nedeni sizce nedir?
 • Daha sonra göreceğimiz gibi İsa Yunus’u tarihsel bir kişi (yani gerçekten yaşamış bir kişi) olarak görür ve hatta onu kendisine benzetir. Yunus kitabını sadece bir tür efsane olarak görürsek imanımız ve Tanrı anlayışımız bundan nasıl etkilenecektir?

  MÜJDE: İsa çarmıhtayken, tıpkı Yunus’un balığın karnında yaptığı gibi, Mezmurlar kitabından alıntılar yapıyordu. O da Şeol’da (İbrani tarzı zaman ölçme yöntemine göre) üç gün geçirdi. Yunus’un kurtulacağına inandığı gibi İsa da dirileceğine inanıyordu. Aslında, Yunus’un mezmuru da, Kurtarıcımız tarafından çarmıh üzerinde söylenmeye son derece uygun düşerdi.


  ***  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  4. RAB BİR UYANIŞ GÖNDERİYOR  Yunus 3

  ÖN BİLGİLİER: Ninova kentinden Tufan’dan hemen sonra bahsediliyor –ve daha o zaman bile Ninova büyük bir kentmiş (Yaratılış 10:12). Arkeoloji bize İ. Ö. 4500 gibi erken bir dönemde Ninova’da yerleşim olduğunu gösteriyor.
  Yunus ve Ninova halkı birbirlerini anlıyorlardı çünkü İbranice ve Akad dili birbirine yakın dillerdi.
  Kil tabletler sayesinde Asur krallarının adları ve yönetimde kaldıkları yıllar iyi bilinmektedir. Ancak Yunus’un Ninova’ya hangi yıl gittiğini bilmediğimiz için o dönemdeki kralın adını kesin olarak bilemiyoruz. İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında art arda tahta çıkan birçok kral olmuştu.

  Göreve çağrı – bir kez daha!
  -Balık onu Doğu Akdeniz kıyılarında bir yerde sahile kustuğu zaman Yunus’un durumunu hayal etmeye çalışın. (2:11)?
 • Yunus’un hayatının bu döneminde inandığı Tanrı nasıl bir Tanrı’ydı? Bunu, yolculuğa çıkmadan önce sahip olduğu Tanrı anlayışıyla karşılaştırın? (1:9; 2:10b and 4:2)?
 • Yunus şimdi sahip olduğu Tanrı imanını nerede edindi?
 • Sizce Yunus için, misyoner olmak kaçışından önce mi daha kolaydı yoksa kaçışından sonra mı?
 • Haritaya bakın. Yunus yaklaşık olarak kaç kilometre yürümek zorunda kaldı? Sizce bu yolculuk ne kadar sürdü?

  Yunus Yasa’yı Vaaz Ediyor
  -Biri gelip sizin ülkenizin en büyük şehrinde sokaklarda şöyle vaaz vermeye başlasa sizin vatandaşlarınızın tepkisi ne olurdu: “Kırk gün sonra bu şehir yerle bir olacak”?
  -Kilisede böyle bir vaaz duysanız sizin tepkiniz ne olurdu?
  -Yunus vahşetleriyle ünlü Asurlulara böyle bir vaaz verecek cesareti nereden bulmuştu?
  -Yunus vaazında, balinanın karnından kurtuluşunun ayrıntılarını neden anlatmadı?
  -Rab Ninova’yı (örneğin Sodom’un aksine) bir felaketin yakın olduğu konusunda neden uyarmak istedi?
  -Ninova halkının bu yabancı peygamberi neden susturmadığına ilişkin gerekçeler düşünün.
 • Kralın Yunus’un mesajına verdiği karşılıkta size en çok şaşırtan nedir (6-9)?
 • Kralın Yunus’un Tanrısı’nın bu şehre merhamet gösterebilme ihtimalini dilemesine yol açan şey neydi?

  Bir uyanışın ön koşulu
 • Yunus’un mesajını bu kadar güçlü kılan neydi?
  -Eğer Yunus Ninova sokaklarında şöyle bağırsaydı ne olurdu: “Tanrı dünyadaki bütün insanları seviyor. Siz de dahil”?-Bir uyanış gerçekleşmeden önce neden Yasa’nın duyurulması gereklidir?
  -Biz kendi vatandaşlarımıza, Yunus’un Ninova’da yaptığı kadar keskin biçimde Yasa’yı duyuracak cesareti nerede bulabiliriz?
  -İsa kendisi hakkında “Yunus’tan daha büyük” ifadesini kullanıyor (Matta 12:41). İsa bununla neyi kastediyor? (Bu konuya bir sonraki oturumda tekrar döneceğiz.)

  Uğursuz bir belirti mi?
 • Asur kil tabletleri İÖ 763 yılından itibaren tekrar tekrar bir “uğursuz belirti”den bahseder; bu bir tam güneş tutulmasıdır. Bu söyleyeceğimiz sadece bir tahmin; ama varsayalım ki, söz konusu güneş tutulması Yunus Ninova’ya gelmeden hemen önce gerçekleşti. Sizce bu, oradaki insanların zihinlerini ne ölçüde etkilemiş olabilir?
 • Böyle bir uğursuzluk işareti oradaki insanları korkutmuş idiyse, Yunus’un yapması gereken neydi?

  MÜJDE: Bu olay gösteriyor ki bu dünyada umutsuz vaka diye bir şey yoktur. Ne bir şehir ne de bir insan umutsuz vaka değildir. Eğer Tanrı’nın sözü acımasız Asurluların yüreklerine ulaşabiliyorsa, bugün de bize, başka her ulusa, ve bizim hakkında kaygı duyduğumuz kişiye de ulaşabilir.  ***
  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  5. RAB BİR KENEOTU VE BİR BİTKİ KURDU GÖNDERİYOR  Yunus 4

  ÖN BİLGİLER: 2. Bölüm’de Yunus bir iman ikrarı dile getiriyor ki bu da Eski Antlaşma’nın bazı merkezi metinlerinin tekrarıdır (onlara yapılan göndermeler içerir).
  O bölgede sıcaklık, özellikle de çöl rüzgârları estiği zaman, 50 dereceye kadar çıkabilir. Yunus buna rağmen bir aydan uzun bir süreyle Ninova surlarının dışında açık havada oturmaya karar vermişti. 6. ayette sözü edilen bitki muhtemelen, kısa sürede dört metre kadar büyüyebilen bir sukabağı türü idi. Ama Tanrı’nın mucizesi olmaksızın bu büyüme bir gecede olamazdı.
  Tanrı gazabından vazgeçiyor
 • Yunus’un Tanrı’nın Ninova’yı yok etme planından vazgeçeceğini nereden bildiği hakkında fikirler yürütünüz (3:10-4:1).
 • Yunus 3:10 ayeti ile şu ayetler nasıl bağdaşabilir: ”Eğer bir peygamber Rab’bin adına konuşur fakat söylediği söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse o söz rabden değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.” (Yasa’nın Tekrarı 18:22).
 • Günümüzde peygamber olduğunu iddia eden birinin ön görüsünün yanlış çıktığını farz edelim. Sizce bu kişi Yunus’u örnek göstererek kendini savunabilir mi yoksa sahte bir peygamber midir?
 • 4:2b ayeti Ninova’nın ve bütün dünyanın durumu / kaderi hakkında bize ne anlatıyor? Dünya ölçeğindeki müjdeleme faaliyetleri hakkında buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?
  Müjdeleme Görevlisi öfkeleniyor
 • Sizce Rab neden çocuğuna büyük bir başarının ardından bir ayartmaya uğramasına izin veriyor?
 • Yunus’un Tanrı’ya bu kadar öfkelenmesinin nedeni tam olarak neydi (4:1-2)?
 • Sizce Yunus’un öfkesi anlaşılabilir ve mazur görülebilir bir öfke midir? Gerekçelerinizi paylaşınız.
 • Yunus’un öfkesiyle başa çıkabilmek için elinde hangi araçlar vardı?
 • Yunus bu bölümde kendisi için iki ayrı yerde ölümü dilemektedir (4:3,8). Yunus neden ölmek istedi?
 • Yunus’un Tanrı’nın sorusuna (4) cevabı ne oldu?
 • Yunus’un, kelimenin psikolojik anlamıyla bir depresyonda olduğuna ilişkin yorum ve açıklamalar hakkında ne düşünürsünüz?
 • Bu bölüm, bir kilise görevlisinin ya da Tanrı için çalışan herhangi bir kişinin öfkesi veya depresyonu (bunalımı) hakkında bize neler gösteriyor?
 • Yunus evine dönmek yerine neden şehrin dışına çıktı (5)?
  Keneotu
 • Yunus çölde otururken, sıcaklık dışında onun durumunu dayanılmaz hale getiren diğer faktörler nelerdi?
 • Yunus’un öyküsünün tamamı içinde onun bir şeye sevindiğinin söylendiği tek ayet 6. ayettir. Bu durum onun hakkında bize ne gösteriyor?
 • 6-7 ayetlerine göre, Tanrı’nın Yunus’la ilgileniş biçimi hakkında ne düşünürsünüz?
 • Tanrı Yunus’a aynı soruyu ikinci kez soruyor. Neden? (4,9)?
 • Balığın karnındaki Yunus’la çölde oturmakta olan Yunus’u kıyaslayınız. Farklar nelerdir?
 • Yunus, Eski Antlaşma’da putperestlere vaaz etmek için gönderilen tek peygamberdir. Yunus hangi bakımlardan müjdeleme görevlilerinin prototipi, modelidir?

  Uygulama
 • 4. Bölüm’den sizin öfkeniz ile ilgili neler çıkarılabilir?
 • Tanrı’nın size kasten ters davrandığını düşündüğünüz oldu mu? Olduysa ne zaman?
 • Tanrı’nın size kendinizi daha iyi hissetmeniz için gönderdiği “keneotu” neydi?
 • Bir kilise görevlisi Tanrı’ya öfkelenmişse ne yapmalıdır?
 • 4. Bölüm’de bizim için ne gibi bir teselli vardır?

  Son
 • Son ayetler bize Tanrı’nın kişiliği ile ilgili olarak ne göstermektedir (10-11)?
 • 11 ayette sözü edilen “hayvanlar” ifadesinin önemi nedir?
 • Tanrı onunla konuştuktan sonra Yunus’a ne oldu? Çeşitli alternatifler üzerinde düşününüz.
 • Yunus’un zamanındaki İsrailliler Yunus’un Ninova’ya yaptığı yoluculuğu duysalardı acaba ne derlerdi? Kral II. Yerovam ne derdi?
  MÜJDE: Yunus Kitabı Tanrı’nın putperestlere gösterdiği lütuf ile bitiyor. Son ayetlerine baktığımızda neden Oğlu’nu dünyaya göndermek istediğini anlıyoruz.
  Yunus AsurluluLarın er ya da geç İsrail’i ele geçireceğinden endişelenmekte haklıydı. Ninova’nın uyanışı sadece bir nesli etkiledi. 745 yılından itibaren Asur Krallığı kuzey İsrail’i azar azar fethetmeye başladı. Güneş tutulmasından kırk yıl kadar sonra (722) Samiriye’yi yıktı ve dokuz oymağı sürgüne götürdü ve bu kabileler geri dönmediler.
  Ama sonunda Ninova’nın da sonu geldi. İÖ 612 yılında Babilliler şehri ele geçirerek yakıp tamamen yok ettiler. Yunus’un öngörüsü 40 gün sonra değil ama 150 yıl sonra gerçekleşmiş oldu. Yüzyıllar boyunca kimse Ninova’nın nerede olduğunu bilmiyordu. Ancak 1840’larda çöl kumlarının altında kalıntıları bulunabildi. Ninova çoktan yok olup gitti ama Yunus Kitabı hala elimizdedir. Tıpkı İsa’nın dediği gibi: “Gök ve yer geçecek ama benim sözlerim geçmeyecektir” (Luk.21:33).

  ***


  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  6. YUNUS’UN BELİRTİSİ: TANRI OĞLU’NU GÖNDERDİ  Matta 12:38-41 ve 16:1-4

  ÖN BİLGİLER:
  Kutsal Kitap dilinde belirti (işaret, alamet) iki anlama gelebilir: a) Bir antlaşmanın işareti olan ve belli bir kişi ya da grubun Tanrı Halkı’na ait olduğunu kanıtlayan şey (örneğin Şabat günü, sünnet, vaftiz gibi). Ya da b) Tanrı’nın gücünü ve kudretini insanlar görsün diye yaptığı bir mucize.
 • Eğer hayatınızda, Tanrı’dan bir belirti (işaret) almak istediğiniz bir durum olduysa ne zamandı? (o olaydan bahseder misiniz?)
 • İsa bu iki küçük konuşmayla Ferisilere ne söylemek istiyor? Kendi sözcüklerinizle ifade ediniz.

  Kötü ve vefasız kuşak (Kötü ve zina edici kuşak)
 • Ninova’nın iman uyanışının sahiciliği konusunda İsa’nın fikri neydi (41)?
 • Yunus’un vaazına Ninova halkının verdiği tepki ile İsa’nın vaazına Ferisilerin verdiği tepkileri karşılaştırın. Farkın nedeni neydi?
 • Sizce İsa’nın öğretilerine, Hristiyanlığın yaygın olduğu ülkelerde günümüzde gösterilen tepki neden Ninovalıların değil Ferisilerin tepkisine benzemektedir?
 • Ferisiler İsa’nın birçok mucizesini zaten görmüşlerdi. Neden bir belirti daha görmek istediler (12:38 ve 16:1)?
 • Muhtemelen ne tür bir belirti Ferisileri İsa’nın Tanrı olduğuna ikna edebilirdi?
 • Neden İsa’nın dirilişi bile Ferisileri İsa’nın Tanrı olduğuna ikna edemedi?
 • İsa kendisi için “Yunus’tan daha büyük” ifadesini kullanırken neyi kastediyordu?

  Belirti
 • Günümüzde insanlar genellikle ne tür durumlarda belirti (işaret, mucize) arıyorlar ve kimlerden ne gibi belirtiler istiyorlar?
 • Bir belirtiye dayanarak büyük kararlar vermek neden bazen tehlikelidir?
 • “Yunus’un belirtisi” ile insanların imanlarını güçlendirmek için görmek istedikleri belirtiler arasındaki fark nedir?
 • “Yunus’un belirtisi” Tanrı’nın merhametini nasıl içermektedir?
 • Günümüzde yaşayan insanlar “Yunus’un belirtisi” ile nasıl temas kurabilirler?
 • Yunus’un vaazı hangi bakımdan, Tanrı’nın onların şehrinde bulunduğuna dair bir belirtiydi (işaretti)?
  -Yunus’un denizin dibine yaptığı yolculuk hangi bakımdan Hristiyan vaftizinin bir ön gölgesiydi? Ayrıca bakınız Romalılar 6:3-5?
 • Rab’bin Sofrası’na “Yunus’un Belirtisi” diyebilmemizin dayanağı nedir?
 • Bir kez daha: neden Kutsal Kitap, vaftiz ve Rab’bin Sofrası “Yunus’un belirtileri”dir?
 • İmanımızı güçlendirmek için neden “Yunus’un belirtisi” dışında bir belirti, başka bir işaret aramamalıyız?
 • Neden Batı ülkelerinin yargılanması Hristiyan olmayan ülkelerin yargılanmasından daha zorlu olacak?
 • Yunus’un belirtisinin dünyada mümkün olduğunca çok sayıda insana götürülmesine nasıl yardım edebiliriz?

  MÜJDE: Hristiyan vaftizi İsa’nın ölümünü ve dirilişini içerir (Romalılar 6:3-5). Rab’bin Sofrası da öyledir. İsa’nın ölümü ve dirilişi bütün Kutsal Kitap’ın ana konusudur. Eğer İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu nasıl bilebileceğinizi soruyorsanız cevap şudur: Yunus’un belirtisine bak. Bu yüzden bu bir tek belirti (işaret) diğer hiçbir belirti olmasa bile, bütün hayatın boyunca senin için yeterli olmalıdır.

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com